poklad na Mydlovaru

V lese v okolí hradu se v zemi čas od času objevovaly hluboké otvory. Nikdo z kolemjdoucích neměl tušení, kam až vedou. Nedaleko takového otvoru jednou pásli chlapci z nedaleké vsi dobytek. Při hře hodili jednomu z nich do díry čepici. Chlapec pro ni mnoho naříkal. Hoši proto svázali provazy, kterými měli přivázaný dobytek a chlapce po něm spustili do tajuplného, tmavého a hlubokého otvoru. Jaké bylo jejich překvapení, když ho vytáhli zpátky na zemský povrch? Kamarád vytažený z podzemí držel v náručí svou čepici a ta byla plná zlat'áků. Jiný chlapec, když to uviděl, hodil schválně svoji čepici do otvoru v zemi zejícího a hned se spustil do podzemí. Dlouho chlapci čekali, až jim dá jejich kamarád z podzemí znamení, aby ho vytáhli. Nakonec se cuknutí za provaz jako povelu k vytažení dočkali. Chlapci napjali všechny své síly a když se dostal konec provazu ven, hocha tam nebylo. Uplynuly dny, měsíce i roky, ale chlapce již nikdy nikdo nespatřil, ani o něm nebylo slyšet.

Jiná pověst hovoří, že poklady ve sklepeních Mydlovaru střeží skřítek a velký černý pes. Poklad si může vyzvednout pouze spravedlivý člověk a to na ,,Velký pátek,,.

                                          


www.mydlovar.cz