o kněžně Libuši

Dle jedné pověsti nechala při meandrujícím toku Labe, v lužním lese postavit hrad Mydlovar bájná kněžna Libuše, dcera Krokova. Zde ve stínu mohutných dubů soudila prý spory svých poddaných. Při hradě založila překrásnou zahradu, kde rostly divukrásné květiny, jež nikde jinde nekvetly. Dodnes místu blízko zřícenin hradu říkají místní lidé Libušina zahrádka, nebo Šafranice. Z mydlovarského břehu Labe, měl být k cestě vedoucí až na sadský hrad vybudován a spuštěn padací most.

                                        


www.mydlovar.cz