okolí

MYDLOVARSKÝ LUH

 Mydlovarský luh ve kterém se zbytky hradu Mydlovaru nacházejí je 4 ha velká přírodní rezervace, která se rozprostírá ve Středočeském kraji, okresu Nymburk, v katastrálních územích Ostrá a Kostomlaty nad Labem.edná se o soustavu mrtvých labských ramen vzniklých v 30. letech 20. století po regulaci řeky. Ramena jsou v různém stupni zazemnění, je zde vytvořena kompletní hydroserie mokřadů až po uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky. Nejvýznamnější je oblast okolo meandrujícího Farského potoka, který je součástí řeky Vlkava.Pro svůj význam byl Mydlovarský luh zařazen do soustavy Evropsky významných lokalit Natura 2000.

OSTRÁ A ŠNEPOV

 Malá obec s 200 domy a 420 obyvateli. Její historie je bohatá, ležela na obchodní stezce Kladskopolské. První písemná zmínka je až z r. 1503, kdy ji zdědil Albrecht Smiřický. V r. 1709 byla založena obec Šnepov F.A. Šporkem. Ten své panství využíval k honu a lovu. V současné době je Šnepov součástí obce Ostrá. Dnes je Ostrá opět přitažlivá svou krásnou přírodou s chatovými oblastmi Buda a Felinka a tábořištěm u jezera Ostrá. Zde i na dalších vodních plochách, vzniklých po vytěžení písku, se vyžívají rybáři. Turisté mohou využívat cyklostezky z Čelákovic do Libice n.C., vedoucí kolem nedaleké zříceniny gotického hradu Mydlovaru. Turisty a návštěvníky však nejvíce lákají a přitahují bylinné zahrady s historickým centrem firmy Botanicus, s.r.o., nabízející atraktivní programy a ekologické výrobky. Láká i Muzeum kamen, které má již přes 100 exponátů. Je nutné zmínit kapličku na návsi z r. 1894, secesní školu z r. 1908 a kapličku ve Šnepově z r. 1906. Od r. 2005 má Ostrá vlastní železniční zastávku.

KOSTOMLATY NAD LABEM

 Kostomlaty nad Labem leží v Polabské nížině 1 km od pravého břehu Labe v nadmořské výšce 183 metrů. Ve svém správním území mají obce Lány, Rozkoš, Hronětice a Vápensko s 1 630 obyvateli. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1223, kdy byl založen u Labe hrad Mydlovar, opuštěný roku 1553. Převážně zemědělská obec.

STRATOV

 Malá obec, s počtem 434 obyvatel, se rozkládá na 631 ha v úrodné polabské nížině. Má velmi bohatou historii. Zmínky o jejím založení uvádí kroniky již v r. 1357. V průběhu staletí ves patřila četným majitelům. Od r. 1548 náležela císaři Ferdinandu I. a od r. 1647 Šporkům. Osudovým byl Stratovu rok 1772, kdy v Čechách řádil mor. Z vděčnosti, že si vyžádal jen 7 obětí, obyvatelé vystavěli kapličku zasvěcenou Nejsvětější Trojici Boží. K dalším významnějším památkám patří kříže z r. 1850, 1855 a pomník padlým v 1. světové válce.

PŘEROV NAD LABEM

 Obec Přerov nad Labem neupoutá jen svým osazením do malebné polabské krajiny, protkané lužními lesy a labskými tůněmi, ale i bohatou historií, sahající až do mladší doby kamenné. V 10. stol. zde stávalo hradiště, patřící Slavníkovcům. Významný byl rok 1499 – osada byla povýšena na městečko, a dále pak rok 1547, kdy byl Přerov začleněn mezi královské statky, ale s vlastní správou. Roku 1631 byl Přerov přičleněn k brandýskému panství. V současnosti je Přerov typickou polabskou prosperující zemědělskou obcí. O tom svědčí čilá výstavba nových rodinných domů. Má víc jak tisíc obyvatel. Obec je známá především Polabským národopisným muzeem – skanzenem. K dalším významným památkám a zajímavostem patří kostel sv. Vojtěcha, přerovský renesanční zámek a Muzeum MotoVelo.

SEMICE

 První zmínka o obci je z r. 1352. Samotná obec leží v úrodné oblasti, předurčující ji k zemědělskému způsobu obživy od středověku až po současnost. V obci stávaly v minulosti dvě tvrze, ze kterých se mnoho nezachovalo. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Maří Magdalény z r. 1731, dále pak statek a několik barokních vjezdů ve stylu tzv. českého selského baroka. Obec má kolem 860 obyvatel. Pro pěší turistiku je velmi zajímavá okolní krajina, zejména pak sousední Kersko.

KERSKO

  Kersko je označení osady, která je součástí obce Hradištko v nymburském okresu. Jedná se o lesní vesnici s velmi nízkou hustotou osídlení, ve které se nacházejí především rekreační chatky. V období první československé republiky bylo Kersko oblíbeným místem rekreace pražské vyšší vrstvy. Až v posledních letech se zde objevují rodinné domky se stálými obyvateli. V roce 2006 zde bylo evidováno 362 budov s přiděleným číslem popisným.Kersko je známé hlavně díky Bohumilu Hrabalovi, který zde léta žil spolu s 25 polodivokými kočkami. Natáčel se zde slavný film Slavnosti sněženek podle Hrabalovy předlohy. Hospoda Hájenka, známá z filmu, je stále v provozu. Nachází se zde také Lesní ateliér Kuba, kulturní centrum obce, ve kterém se každoročně odehrává řada výstav.


            Ostrá 

 

  Kostomlaty nad Labem

 

            Stratov

 

      Přerov nad Labem

 


www.mydlovar.cz