poustevník Authanasius

Poustevník Authanasius, bývalý bratr benediktin na Sázavě, odešel kdysi z poustevny u Poděbrad a žil pak v lese u Mydlovaru, později pak trávil svůj čas rozjímáním ve sklepeních opuštěného hradu. Poustevník však musel po nařízení císaře Josefa II. torzo hradu opustit. Bylo to v době, kdy na popud tohoto mocného a mezi lidem oblíbeného panovníka došlo k rušení některých klášterů, kostelů a pousteven.

                                         


www.mydlovar.cz