slavnosti sněženek

Ještě v 19.století stávaly u hradu Mydlovaru dva mohutné duby, snad z dob bájné kněžny Libuše. Zde se každého roku na Květnou neděli konaly slavnosti ,,Růženka,, - ,,Slavnosti sněženek,, kdy se pod duby scházely dívky z celého okolí ozdobeny květy sněženek a na blízkém palouku tančily a zpívaly. Pak volily ze svého středu ,,královnu,,.

Podle názvu těchto slavností pojmenoval spisovatel Bohumil Hrabal svoji knihu,později též zfilmovanou.


www.mydlovar.cz