loupežníci na Mydlovaru

Když byl majiteli hrad opuštěn, stal se sídlem loupeživé bandy, rozsévající postrach po celém okolí. Pocestným,jedoucím po nedaleké Zemské stezce, pobrali mnoho zlata a šperků, které ukryli v hlubokých sklepeních pod hradem. Jako jinde se poklady otvíraly (a snad ještě otvírají) na ,,Velký pátek,, když v kostele byly čteny pašije, tak tomu má být i na Mydlovaru. Majitel panství však jednoho dne se svým zbrojným lidem bandu lupičů rozprášil a některé lapky pobili a pověsili na mohutných dubech. Jejich duše po setmění bloudí v okolí hradu, marně zatím čekajíce, že je nějaký poutník z prokletí dobrým slovem vysvobodí.

                                            


www.mydlovar.cz